Ắc quy xe điện JP - PINACO PA 12-12
440.000 ₫ 440.000 ₫ 440000.0 VND
Ắc quy xe điện JP - PINACO PA 12-7.2
242.000 ₫ 242.000 ₫ 242000.0 VND
Ắc quy xe điện JP - PINACO PA 6-4.5
99.000 ₫ 99.000 ₫ 99000.0 VND
Khoan Makita M8100B
1.190.000 ₫ 1.190.000 ₫ 1190000.0 VND
Khoan búa - khoan đục DongCheng DZC03-26B
1.350.000 ₫ 1.350.000 ₫ 1350000.0 VND
Máy bơm - máy bơm chân không FUJIKI FZ-210W
700.000 ₫ 700.000 ₫ 700000.0 VND
Máy bơm Fujiki JET100 - bơm con lợn 750 W
1.000.000 ₫ 1.000.000 ₫ 1000000.0 VND
Máy bơm Fujiki JET150 - bơm con lợn 950 W
1.200.000 ₫ 1.200.000 ₫ 1200000.0 VND
Máy bơm nước TL120 - Thiên Long HP 2,2 kW phi 110 mm
2.400.000 ₫ 2.400.000 ₫ 2400000.0 VND
Máy bơm thả chìm Long Việt BC-0.75P50HS
1.350.000 ₫ 1.350.000 ₫ 1350000.0 VND
Máy cắt gạch FEG EG-112
650.000 ₫ 650.000 ₫ 650000.0 VND
Máy khoan đục bê tông FEG EG-550
1.050.000 ₫ 1.050.000 ₫ 1050000.0 VND
Đục Amax - đục bê tông AM 0810
1.450.000 ₫ 1.450.000 ₫ 1450000.0 VND
Chổi than DCA 251
25.000 ₫ 25.000 ₫ 25000.0 VND
Chổi than Makita 325
30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND
Ắc quy Đồng Nai 6V-30Ah
352.000 ₫ 352.000 ₫ 352000.0 VND
Ắc quy Đồng Nai 8V-30Ah
451.000 ₫ 451.000 ₫ 451000.0 VND
Ắc quy Đồng Nai Hybird N70L
1.507.000 ₫ 1.507.000 ₫ 1507000.0 VND
Ắc quy Đồng Nai Hybird N70ZL
1.639.000 ₫ 1.639.000 ₫ 1639000.0 VND